Παρακατω σας παρουσιάζουμε φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις και τον στόλο μας.

Κάντε "κλικ" πάνω στις φωτογραφίες για τις δείτε σε μεγάλο μέγεθος.

Οι εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις

Τα κτίρια

Τα κτίρια

Τα κτίρια

Τα κτίρια

Τα κτίρια

Τα κτίρια

Τα κτίρια

Τα κτίρια

Τα κτίρια

Τα κτίρια

Οι δεξαμενές μελάσας

Οι δεξαμενές μελάσας

Οι δεξαμενές μελάσας

Οι δεξαμενές μελάσας

Οι δεξαμενές μελάσας

Οι δεξαμενές μελάσας

Οι δεξαμενές μελάσας

Οι δεξαμενές μελάσας

Οι δεξαμενές μελάσας

Οι δεξαμενές μελάσας

Τα γραφεία

Τα γραφεία

Το εσωτερικό των κτιρίων

Το εσωτερικό των κτιρίων

Το εσωτερικό των κτιρίων

Το εσωτερικό των κτιρίων

Τα μηχανήματα

Τα μηχανήματα

Ο χώρος στάθμενσης μηχανημάτων

Ο χώρος στάθμενσης μηχανημάτων

Ο στόλος φορτηγών

Ο στόλος φορτηγών

Ο στόλος φορτηγών

Ο στόλος φορτηγών

Ο στόλος φορτηγών

Ο στόλος φορτηγών

Ο στόλος φορτηγών

Ο στόλος φορτηγών